อัตราค่าเข้าสวนสนุกทั่วโลก

พยายามรวบรวมข้อมูลค่าเข้าสวนสนุกทั่วโลก ราคาที่เห็นเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน และโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเทศกาล สวนสยาม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54) www.siamparkcity.com/siampark/purchase_step1.php Si-Am Day Pass ล่วงหน้า 4-30 วัน 600 บาท ล่วงหน้า 31-60 วัน 500 บาท ล่วงหน้า 61-365 วัน 450 บาท Si-Am Kids Pass (สำหรับเด็กความสูงไม่เกิน 130 ซม.) ล่วงหน้า 4-30 วัน 100 บาท ล่วงหน้า 31-60 วัน 100 บาท ล่วงหน้า 61-365 วัน 50 บาท เงื่อนไขในการให้บริการ: – ใช้ได้เฉพาะรายชื่อที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ – ใช้ได้เฉพาะวันทีกำหนดเท่านั้น […]