Categories
Reviews

หัดเป็นพ่อครัวมือใหม่ เริ่มจากการหุงข้าว

การหุงข้าวกินเอง ถือเป็นต้นทุนชีวิตที่ประหยัด และคุ้มค่ามาก ข้าวสารหนัก 5 กิโลกรัม สามารถดำรงชีพได้นานเป็นเดือน นับเป็นจำนวนมื้อได้มากกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมีสารอาหารมากกว่าอีกด้วย

ถ้าลองมาเดินเล่นในซูปเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นว่ามีข้าวสารให้เลือกหลายแบบมาก ทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวแดง ฯลฯ ส่วนตัวจะชอบเลือกข้าวกล้อง เพราะคิดว่ามันมีสารอาหารมากกว่าข้าวขาว กินแล้วอยู่ท้องมากกว่าข้าวขาว แต่วันนี้มาสะดุดกับข้าวถุงนี้

ข้าวหอมตราฉัตรอรุณ
ข้าวหอมตราฉัตรอรุณ