Categories
Reviews

ปัญหาการใช้งาน MEA Smart Life จากการไฟฟ้านครหลวง

MEA Smart Life
ภาพประกอบจาก App Store

เห็นโฆษณา MEA Smart Life บนรถไฟฟ้า BTS ดูแล้วน่าสนใจดี จึงทดลองโหลดแอพมาใช้งาน